PARKERING i BB 2021-22

DAGHOLD

Alle medlemmer får udleveret (gratis) en parkeringstilladelse, når de kommer i BB første gang efter sæsonstart. Denne skal placeres i forruden, når man benytter et af disse to mulige parkeringsområder:

1. Vores 35 afmærkede pladser. Ca. 25 foran hovedindgangen, resten ved gavlen og til højre for containerne (ind til naboejendommen). 6 af pladserne lige foran hovedindgangen er reserveret til handicappladser. Hvis handicappladserne er optaget, kan man med et gyldigt handicapskilt holde på en af de to gæstepladser til venstre for indgangsdøren.

NB: Der er hyppig kontrol på disse pladser, da Q-park er vores nabo. Derfor opfordrer vi til at huske tilladelsen, hvis man gerne vil undgå en afgift på kr. 795. Husk at placere den synligt. De første 14 dage slipper man med en advarsel…men husk det alligevel!

2. Vores P-pladser under Harald Nyborg. Vi har over 65 pladser her. Man skal huske sin parkeringstilladelse (behøves ikke de første to gange), og man må ikke parkere på de tre forreste rækker ved trappe/elevator, da disse er forbeholdt butikkens kunder. Der vil blive kontrol af dette.

Husk: INGEN parkering hvor der står ”Kundeparkering”!

Alternativ parkering: Den store grusparkeringsplads ved Rosenkæret. Dette område vil sandsynligvis snart blive underlagt kontrol. Vi vil muligvis få tildelt et særskilt område til vores medlemmer, men det er endnu ikke afgjort i skrivende stund, da Newsec lige som sidste år afventer en tilladelse fra kommunen. Parkering på dette område er på eget ansvar, og man bør IKKE lægge vores skilte i ruden.

AFTENHOLD

Der er fri parkering efter 17.30 og i weekenderne. Bortset fra pladserne reserveret til Danske Lægers Vaccinationsservice. Man behøver ikke – men må gerne – bruge parkeringstilladelse