Hold

Beskrivelse af holdene

Her beskrives alle de forskellige holdtyper.  2/3 = Begyndere dag/aften. E/K/D = Turneringshold (undervisning før start). Alt andet = Fra ½-årshold til træningshold.

.

Begynderhold

Tirsdag eftermiddag kl. 13.30-16.30 (2), underviser Otto.
Onsdag aften kl. 19-22 (3), underviser Preben Schmidt.
Torsdag eftermiddag kl. 14-17 (♠2), underviser Otto.

Desuden oprettes sandsynligvis to begynderhold efter nytår.

.

½-års eller 2. års hold

Mandag aften kl. 19-22 (♣9 - har spillet en sæson), underviser Peter Nielsen.
Tirsdag formiddag kl. 10-13 (8 - har spillet en hel sæson), underviser Otto.
Onsdag formiddag kl. 10.30-13.30 (5 - har spillet en halv sæson), Underviser Otto.
Onsdag formiddag kl. 10.30-13.30 (7 - har spilet en og en halv sæson), underviser Preben Schmidt.
Onsdag aften kl. 19-22 (6 - har spillet en halv sæson), underviser Victor Todd-Moir.
Fredag formiddag kl. 10.30-13.30 (2. års holdet 2UT - har spillet en sæson), underviser Peter Nielsen.


De naturlige valgmuligheder for spillere, der har fulgt begynderundervisning i ½-1 sæson. Desuden vil holdene være egnede for spillere med flere års erfaring, hvis man trænger til en grundig opfriskning af meldeteorien. Endelig kan man efter at have gået til undervisning i to år vælge at tage 2. års undervisningen om igen, hvis man føler sig meget usikker i grundsystemet. Er du i tvivl, om holdet passer: Spørg os til råds!
De første 2-4 gange repeterer vi 1. års lærdom, og herefter fortsætter vi, hvor vi slap i sidste sæson. En undervisningsgang på 3 timer indeholder typisk 1 times repetition og ny teori samt 2 timers lagte spil i dagens emne. Vi vil også lave meldeøvelser og i stigende grad prøve at spille parturneringer.

.

Træningshold

Mandag eftermiddag kl. 12-15 (♣8½), underviser Otto.
Mandag aften kl. 18.30-22 (♣B), underviser Preben Schmidt.
Tirsdag eftermiddag kl. 14-17 (10), underviser Peter Nielsen.
Onsdag aften kl 18.30-22.00 (B), underviser Otto.
Fredag formiddag kl. 10.15-13.45 (3. årsholdet 3UT), underviser Preben Schmidt.

Denne type hold med sin blanding af teori og turnering er perfekte for alle, der efter 2-3 år er færdige med ”grundundervisningen”, eller for de spillere med flere års erfaring, der blot ønsker større vægt på undervisningen og mindre antal spil i turneringerne.Vi veksler mellem forskellige kombinationer af teori og spilletræning:
af disse hold kan overlappe med de mest rutinerede 2. års hold. Husk: Du kan altid prøve nogle forskellige hold, hvis du er i tvivl om det rigtige niveau!

.

Parturneringshold

Mandag eftermiddag kl. 13-16.30 (♣10), underviser Peter Nielsen.
Tirsdag aften kl. 19-22.30 (♦PAR), underviser Mathias Bruun.
Onsdag eftermiddag kl. 14-17.30 (10), underviser Frederik Bjerregaard.
Onsdag aften kl. 19-22.30 (PAR), underviser Knut Blakset.
Torsdag eftermiddag kl. 14-17.30 (♠10), underviser Peter Nielsen.
Torsdag aften kl. 19-22.30 (♠PAR), underviser Frederik Bjerregaard.

Indledes altid med ½ times undervisning efterfulgt af parturnering.
NB: ♥PAR har undervisning 18.30-19.
Det rigtige valg, hvis man gerne vil holde fast i undervisningen, men samtidig ønsker turnering hver gang uden at kaste sig ud i et ”rigtigt” turneringshold. Eller hvis man blot vil hjem lidt tidligere!

.

Turneringshold, dag

Mandag kl. 13-17 (Joker), turneringsleder Frederik Bjerregaard.
Mandag kl. 13.30-17 (♣K), turneringsleder Knut Blakset.
Tirsdag kl. 10-13 (♦D), turneringsleder Mathias Bruun.
Tirsdag kl. 14-17.30 (♦K), turneringsleder Mathias Bruun.
Onsdag kl. 9.45-12.55 (♥D), turneringsleder Frederik Bjerregaard.
Onsdag kl. 13.50-17.20 (♥K), turneringsleder Mathias Bruun.
Torsdag kl. 10-13.30 (♠D), turneringsleder Mathias Bruun.
Torsdag kl. 13-17.15 (♠K), turneringsleder Knut Blakset.
Fredag kl. 11-15 (Fredagsholdet), turneringsleder Otto.

Frivillig undervisning i udvalgte melde- og spilleemner ½ time før spillestart. Undervisningsmateriale udleveres hver gang (og ligger på nettet). Herefter spilles parturnering (EDB-givne kort) i styrkeinddelte rækker; typisk med op- og nedrykning efter hver afsluttet turnering på ca. 4 gange. ♦K, ♠K og Fredagsholdet er de stærkeste almindelige daghold med flest antal spil.

.

Turneringshold, aften

Mandag kl. 19-23/23.15 (♣E), turneringsleder Frederik Bjerregaard.
Tirsdag kl. 18.30-22.30 (♦Hold), turneringsleder Lars Blakset.

.

♦PRO og ♠PRO

Disse to daghold er vores stærkeste turneringshold, hvor vi primært spiller holdturneringer. Undervisningen er på et noget højere niveau end på de øvrige hold, og vi gennemgår mange spændende emner og konventioner. Frederik og Lars er primære undervisere på ♠PRO, mens Lars tager sig af ♦PRO. Max. 40 deltagere på begge hold - ej fri tilmelding.

 

Kontakt os, hvis du er interesseret!

Du er altid velkommen til at prøve et hold - se om niveauet passer!

 

Skriv til os


Top