Hold

Beskrivelse af holdene

Her beskrives alle de forskellige holdtyper. På midtersiderne kan du se en samlet oversigt over alle hold/klubber i centret og hvilke instruktører, der er ansvarlige for holdene. Terminologien i skemaet: ♣, , , ♠ står for henholdsvis mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 2/3 = Begyndere dag/aften. E/K/D = Turneringshold (undervisning før start). Alt andet = Fra 1/2-årshold til træningshold.

Begynderhold

Mandag aften kl. 19-22 (♣3). Tirsdag formiddag kl. 10-13 2). Onsdag eftermiddag kl. 14-17 (♥2). Fredag formiddag kl. 10.30-13.30 (”begynderholdet”). Se også 1/2-årshold ♥5 (onsdag 10.30-13.30) og ♠6 (torsdag kl. 19-22), der kun har spillet i 4 måneder. Desuden startes sandsynligvis to begynderhold efter nytår. Se en grundig beskrivelse på den specielle side for begyndere – side 12-13. Her er holdene for folk helt uden forudsætninger. Hvis man har været væk fra bridge i lang tid, er begynderhold også en mulighed.

1/2-års eller 2. års hold

Mandag aften kl. 19-22 (♣9). Onsdag formiddag kl. 10.30-13.30 (♥5 1/2-års). Onsdag aften kl. 19- 22 (♥9). Torsdag aften kl. 19-22 (♠6 1/2-års). Fredag formiddag kl. 10.15-13.15 (2. års holdet). De naturlige valgmuligheder for spillere, der har fulgt begynderundervisning i 1/2-1 sæson. Desuden vil holdene være egnede for spillere med flere års erfaring, hvis man trænger til en grundig opfriskning af meldeteorien. Endelig kan man efter at have gået til undervisning i to år vælge at tage andet år om igen, hvis man føler sig meget usikker i grundsystemet. Er du i tvivl, om holdet passer: Spørg os til råds!

De første 2-4 gange repeterer vi første års lærdom, og herefter fortsætter vi, hvor vi slap i april 2017. En undervisningsgang på 3 timer indeholder typisk 1 times repetition og ny teori samt 2 timers lagte spil i dagens emne. Vi vil også lave meldeøvelser og i stigende grad prøve at spille parturneringer. Du er altid velkommen til at prøve et hold - se om niveauet passer!

Skriv til os

Træningshold

Mandag eftermiddag kl. 13-16.30 (♣10). Mandag aften kl. 19-22.30 (♣B). Tirsdag eftermiddag kl. 14-17 (♦7). Onsdag aften kl. 19-22.30 (♥B). Torsdag eftermiddag kl. 14-17.30 (♠10). Torsdag eftermiddag kl. 14-17 (♠8 1/2). ♠8 1/2 er mindre rutineret end ♠10.

Denne type hold med sin blanding af teori og turnering er perfekte for alle, der efter 2-3 år er færdige med ”grundundervisningen”, eller for de spillere med flere års erfaring, der blot ønsker større vægt på undervisningen og mindre antal spil i turneringerne. Vi veksler mellem forskellige kombinationer af teori og spilletræning:

- Undervisning + lagte spil (1/4)
- Undervisning + parturnering (1/2)
- Parturnering med præmier (1/4)

Tallene i parentes er ca. angivelser, der varierer fra hold til hold. Turneringerne kan være ”tematurneringer” med lagte kort.

Nogle af de mindre rutinerede af disse hold kan overlappe med de mest rutinerede 2. års hold. Husk: Du kan altid prøve nogle forskellige hold, hvis du er i tvivl om det rigtige niveau!

Parturneringshold

Tirsdag formiddag kl. 9.30-13 (♦D).
Tirsdag aften kl. 19-22.30 (♦PAR).
Onsdag eftermiddag kl. 14-17.30 (♥10).
Onsdag aften kl. 19-22.30 (♥PAR).
Torsdag aften kl. 19-22.30 (♠PAR).

Niveaumæssigt midt mellem træningshold og turneringshold. Indledes altid med 1/2 times undervisning efterfulgt af parturnering. NB: ♥PAR har undervisning 18.30-19.

Det rigtige valg, hvis man gerne vil holde fast i undervisningen, men samtidig ønsker turnering hver gang uden at kaste sig ud i et ”rigtigt” turneringshold. Eller hvis man blot vil hjem lidt tidligere!

Turneringshold, dag

Mandag kl. 13.30-17 (♣K).
Tirsdag kl.12.30-16.45 (♦PRO).
Tirsdag kl.14-17.30 (♦K).
Onsdag kl. 9.45-12.55 (♥D).
Onsdag kl. 13.50-17.20 (♥K).
Torsdag kl. 10-13.30 (♠D).
Torsdag kl. 12.30-16.45 (♠PRO).
Torsdag kl. 13-17.15 (♠K).
Fredag kl. 11-15 (Fredagsholdet).

Frivillig undervisning i udvalgte melde- og spilleemner 1/2 time før spillestart. Undervisningsmateriale udleveres hver gang (og ligger på nettet). Herefter spilles parturnering (EDB-givne kort) i styrkeinddelte rækker; typisk med op- og nedrykning efter hver afsluttet turnering på ca. 4 gange.

♦K, ♠K og Fredagsholdet er de stærkeste almindelige daghold med flest antal spil. På ♦K spilles 28 spil (7 x 4), mens der på de to øvrige normalt spilles 32 spil (8 x 4), Se sidste afsnit om vores to stærkeste turneringshold, ♦PRO og ♠PRO.

Turneringshold, aften

Mandag kl. 19-23/23.15 (♣E).
Tirsdag kl. 18.50-22.30/22.45 (♦E). 

Turneringsholdene om aftenen byder på den største variation i turneringsformerne (bortset fra ♦PRO og ♠PRO). Efter den frivillige undervisning fra 18.30 til 19 (tirsdag 18.20-18.50) spilles både par- og holdturnering. I holdturneringen anvendes Multiholdberegning som i divisionsbridge (også på nettet).

Ca. hver 4. gang vil undervisningen være målrettet til ”A-spillerne” med lidt sværere emner.

Parturneringsklubben tirsdag aften (♦PAR) har samme niveau i toppen som ”rigtige” turneringshold, men forskellen er, at der udelukkende spilles parturnering og med færre antal spil.

♦PRO (NYT!) og ♠PRO

Disse to daghold er vores stærkeste turneringshold, hvor vi primært spiller holdturneringer. Undervisningen er på et noget højere niveau end på de øvrige hold, og vi gennemgår mange spændende emner og konventioner. Frederik og Lars er primære undervisere på ♠PRO, mens Lars tager sig af ♦PRO. Max. 40 deltagere på begge hold - ej fri tilmelding.

♠PRO har eksisteret i en del år, og her deltager flere af de BB-ansatte. Når vi beslutter os for at oprette et nyt tilsvarende hold tirsdag eftermiddag, er der flere argumenter:

- Det nuværende ♦K slås sammen med Mathias’ ♦D, så her bliver en mulighed for at følge med Lars over på ♦PRO.

- Der var venteliste på ♠PRO i år, så her bliver mulighed for en anden spilledag med samme type hold.

- Det giver flere mulighed for at spille holdturnering. Der er jævnligt efterspørgsel efter at spille holdturnering fra de stærkeste deltagere på turneringsholdene om dagen. Her bliver der muligheden for dette. Husk i den forbindelse, at der er stor rabat på hold nr. 2 eller 3.

Kontakt os, hvis du er interesseret!


Top